ENNOGE
Midt i en stor bo- og arbeidsmarknadsregion, mellom byane Kristiansund, Molde, Atlanterhavsveien og Trollstigen, ligger Batnfjord Kro & Motell, omkransa av fjord, fjell, skogsområde og kulturlandskap.